Item Infomation


Title: Hoàn thiện Kế toán bán hàng và Xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán)
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Advisor: ThS. Nguyễn Thị Hồng Anh
Keywords: Kế toán | Kế toán bán hàng | Kết quả bán hàng | A37299
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8492
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

105

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004424_A37299_Nguyễn Thị Ngọc Lan_KLTN-Kế toán-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004424_A37299_Nguyễn Thị Ngọc Lan_KLTN-Kế toán.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 8,54 MB

  • Format : Adobe PDF