Item Infomation


Title: Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ Phần Xây dựng và Thương mại Bảo Huân
Other Titles: ( Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán)
Authors: Trần Thu Hà
Advisor: Th.S Đào Diệu Hằng
Keywords: Kế toán | Kế toán bán hàng | Kết quả bán hàng | A36110
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty.Cổ phần Xây dựng và Thương mại Bảo Huân. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Bảo Huân.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8469
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

253

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004400__KLTN_QA_A36110_Trần Thu Hà-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004400__KLTN_QA_A36110_Trần Thu Hà.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3,98 MB

  • Format : Adobe PDF