Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty TNHH Liên doanh Vinastone
Other Titles: ( Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán)
Authors: Nguyễn Thị Khánh Linh
Advisor: ThS. Nguyễn Thu Hoài
Keywords: Kế toán | Kế toán lưu chuyển hàng hóa | A36957
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8468
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

49

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004398_KLTN_QA_A36957_NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004398_KLTN_QA_A36957_NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 7,46 MB

  • Format : Adobe PDF