Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ Khí Miền Bắc
Other Titles: ( Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán)
Authors: Lê Thị Ánh Vân
Advisor: ThS. Nguyễn Thu Hoài
Keywords: Kế toán | Kế toán tập hợp chi phí sản xuất | Giá thành sản phẩm | A36302
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8462
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

96

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004392_Lê Thị Ánh Vân-A36302_KLTN-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 3,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004392_Lê Thị Ánh Vân-A36302_KLTN.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 4,86 MB

  • Format : Adobe PDF