Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Hà Phát
Other Titles: ( Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán)
Authors: Nguyễn Thị Thanh Bình
Advisor: ThS. Mai Thanh Thủy
Keywords: Kế toán | Kế toán bán hàng | Kết quả bán hàng | A34813
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8460
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004389_A34813_Nguyễn Thị Thanh Bình-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 3,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004389_A34813_Nguyễn Thị Thanh Bình.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 4,16 MB

  • Format : Adobe PDF