Item Infomation


Title: Tài liệu tập huấn tham vấn cho trẻ em bị lạm dụng
Authors: Unicef Việt Nam
Keywords: Công tác xã hội | Trẻ em | Trẻ em bị lạm dụng
Issue Date: 2012
Abstract: Tài liệu này giúp mọi người, đặc biệt là trẻ em vượt qua những khó khăn, thử thách, có được kỹ năng ra quyết định tích cực và nâng cao cuộc sống của mình.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8403
Appears in CollectionsCông tác xã hội
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.000477_KM.0006777_TLTH tham van cho tre em bi lam dung Unicef VN_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 634,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.000477_KM.0006777_TLTH tham van cho tre em bi lam dung Unicef VN.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 34,01 MB

  • Format : Adobe PDF