Item Infomation


Title: Tăng cường huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.
Authors: Nguyễn Thị Hải Linh
Advisor: PGS. TS. Lưu Thị Hương
Keywords: Ngân hàng; Huy động vốn; A30390
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Những vấn đề lý luận về huy động vốn từ khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại. Thực trạng huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.Giải pháp tăng cường huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8399
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004193_A30390_BK499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 968,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004193_A30390_BK499.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF