Item Infomation


Title: Đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Authors: Nguyễn Phương Linh
Advisor: ThS. Ngô Khánh Huyền
Keywords: Ngân hàng; A30101; Cho vay tiêu dùng
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Lý luận chung về hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại.Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8398
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004194_A30101_BK499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 300,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004194_A30101_BK499.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,07 MB

  • Format : Adobe PDF