Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại Hiệp Hương
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán)
Authors: Trương Thị Loan
Advisor: Đào Diệu Hằng
Keywords: A18895 | Kế toán | Bán hàng
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8232
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002394_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002394.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF