Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Minh Phương
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán)
Authors: Lương Thị Hải Yến
Advisor: Đoàn Thị Hồng Nhung
Keywords: A19312 | Kế toán | Chi phí sản xuất | Giá thành sản phẩm
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8231
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002397_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002397.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF