Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kinh doanh nhà và xây dựng Hải Dương
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán)
Authors: Chu Thị Vân Anh
Advisor: Nguyễn Thu Hoài
Keywords: A18828 | Kế toán | Chi phí | Giá thành sản phẩm
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8230
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002399_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002399.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,63 MB

  • Format : Adobe PDF