Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty vật tư và xây dựng công trình
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán)
Authors: Trần Hồng Ngọc
Advisor: Nguyễn Thanh Thủy
Keywords: A20223 | Kế toán | Chi phí sản xuất | Giá thành sản phẩm
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8229
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002402_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 440,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002402.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF