Item Infomation


Title: Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với người mại dâm
Authors: (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở)
Keywords: Công tác xã hội với người mại dâm
Issue Date: 2017
Publisher: Bộ Lao động thương binh và xã hội
Abstract: Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với người mại dâm (Dành ho cán bộ xã hội cấp cơ sở) này gồm 5 bài: Một số vấn đề cơ bản về mại dâm; Kỳ thị với người mại dâm và hoạt động trợ giúp giảm kỳ thị; Hỗ trợ tâm lý cho người mại dâm; Chăm sóc sức khoẻ, chữa bệnh và phòng ngừa giảm tác hại cho người mại dâm; Hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người mại dâm.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7101
Appears in CollectionsCông tác xã hội
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.004725_CTXH voi nguoi mai dam-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 650,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.004725_CTXH voi nguoi mai dam.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 411,62 kB

  • Format : Adobe PDF