Item Infomation


Title: Chiến lược kinh doanh quốc tế
Other Titles: Thực tiễn của Việt Nam, châu Á và thế giới
Authors: Vũ Anh Dũng
Keywords: Kinh doanh quốc tế | Chiến lược
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Bối cảnh toàn cầu hoá và các liên kết quốc tế. Sự khác biệt về môi trường chính trị, kinh tế, pháp lý và công nghệ. Sự khác biệt về văn hoá giữa các quốc gia. Vấn đề đạo đức trong kinh doanh quốc tế. Chiến lược kinh doanh quốc tế. Phương thức gia nhập thị trường quốc tế và liên minh chiến lược. Xuất khẩu và thương mại đối lưu. Chuỗi cung ứng quốc tế, mạng sản xuất quốc tế, tự sản xuất và thuê gia công. Quản trị marketing và R&D quốc tế. Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7069
Appears in Collections1-Kinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.0004777_[2] Tài liệu tham khảo Kinh doanh quốc tế-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 11,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.0004777_[2] Tài liệu tham khảo Kinh doanh quốc tế.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 45,4 MB

  • Format : Adobe PDF