Thông tin tài liệu


Nhan đề : International Macroeconomics: Theory, Policy and Applications
Tác giả : Graham Bird
Chủ đề : International Macroeconomics | Open-Economy Macroeconomic Model | Kinh tế vĩ mô quốc tế
Năm xuất bản : 1998
Tóm tắt : This book is loosely based on lecture courses given at the University of Surrey in the United Kingdom and the Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, in the USA. It is designed to be used essentially as a text for an introductory one-term or one-semester undergraduate course in open-economy and world-economy macro-economics. It is written for people who prefer to avoid, where possible,
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7065
Bộ sưu tập1-Kinh tế - Quản lý
XEM MÔ TẢ

8

XEM & TẢI

0

Danh sách tệp tin đính kèm:
Ảnh bìa
 • TVS.0004767_International Macroeconomics Theory, Policy, and Applications Graham Bird 2E-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Dung lượng : 280,19 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

 • Ảnh bìa
 • TVS.0004767_International Macroeconomics Theory, Policy, and Applications Graham Bird 2E.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Dung lượng : 7,33 MB

  • Định dạng : Adobe PDF