Tin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (204)



Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

 • KL.0000204_A38046_Tạ Quang Huy-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Tạ Quang Huy;  Advisor: ThS. Nguyễn Kim Cường (2024)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và thực tiễn liên quan đến quản lý chất lượng, hoạt động và quản lý hoạt động mua hàng Xác định và phân tích các yếu tố tác động đến quản lý rủi ro trong hoạt động mua hàng tại công ty VNPT Technology. Đưa ra biện pháp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro trong hoạt động mua hàng tại công ty VNPT Technology.

 • KL.0000203_A37996_Nguyễn Thị Thuý Hường-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Thúy Hường;  Advisor: TS. Trần Văn Vinh (2024)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu về hiệu quả hoạt động gửi hàng hóa bằng đường hàng không của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel. Chủ yếu tập trung xem xét, phân tích chỉ tiêu tài chính thông qua bảng kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán,... của Công ty Phạm vi thời gian: Thu thập số liệu nghiên cứu trong 3 năm 6 tháng: 2020, 2021, 2022, 6 tháng đầu năm 2023

 • KL.0000198_A37843_Nguyễn Tuệ Anh-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Tuệ Anh (2024)

 • Khoá luận tập trung vào phân tích và đánh giá thực trạng quản trị hoạt động mua sắm tại siêu thị Family Foods Market. Từ đó, xác định những điểm mạnh và điểm yếu để đưa ra giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa cách thức quản trị hoạt động mua sắm tại siêu thị Family Foods Market.

 • KL.0000194_A37720_ Lương Thị Hiền-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Lương Thị Hiền;  Advisor: Th.s Nguyễn Thanh Thuỷ (2024)

 • Bài khoá luận tốt nghiệp này nhằm mục đích tìm hiểu hoạt động mua hàng của một tổ chức thu mua hiệu quả và những mục tiêu cần đặt ra để cải thiện hiệu suất. Từ những vấn đề còn tồn đọng, KLTN đưa ra những hạn chế và cách khắc phục có hiệu quả mang lại lợi ích tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VSL.

 • KL.0000178_A36935_Vũ Đức Minh-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Vũ Đức Minh;  Advisor: Ths Nguyễn Kim Cường (2024)

 • Đánh giá thực trạng thị trường tiêu thụ và phân phối của Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê. Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả phân phối của Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện mạng lưới phân phối nhằm thúc đẩy bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê.

 • KL.0000175_A36659_Tạ Thị Minh Yến-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Tạ Thị Minh Yến;  Advisor: Th.s Nguyễn Kim Cường (2024)

 • Cơ sở lý luận về quản lý hàng tồn kho. Thực trạng công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Công Nghiệp Nihon. Giải pháp cải thiện hiệu quả công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Công Nghiệp Nihon

 • KL.0000169_A34736_Trần Thị Thanh Ngân-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Trần Thị Thanh Ngân;  Advisor: TS.Trần Đình Toàn (2024)

 • Nghiên cứu mô hình lý thuyết từ đó xác định các yếu tố chính của chất lượng dịch vụ khách hàng. − Phân tích các nhân tố chất lượng dịch vụ tác động đến sự hài lòng của khách hàng. − Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ khách hàng tại Viettel Post. − Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Viettel Post.

 • KL.0000168_A34711_Hoàng Minh Đức-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Hoàng Minh Đức;  Advisor: Nguyễn Thanh Thủy (2024)

 • Nội dung của đề tài nhằm hệ thống hoá lại lý thuyết về hoạt động kho hàng và hiệu suất hoạt động kho hàng trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (Fullfilment), cụ thể: - Điều tra và nghiên cứu về năng suất lao động, hiệu suất sử dụng thiết bị và khai thác không gian, các chỉ tiêu đánh giá hoạt động khai thác hàng hóa.... tại kho thực hiện đơn hàng, - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng hiệu suất kho hàng, - Đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp nhằm cải thiện hiệu suất khai thác kho hàng.