Search

Search Results

Results 1-2 of 2 (Search time: 0.002 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Nguyễn Việt Hoàng;  Advisor: TS. Mai Thúy Nga (2018)

  • Giới thiệu tổng quan về hệ thống, trình bày kiến trúc của hệ thống và các công nghệ mà hệ thống sử dụng để thực thi bài toán; các chức năng được ứng dụng xây dựng; Kiến trúc hệ thống của Web service; Triển khai hệ thống trên hai môi trường web.