Search

Search Results

Results 1-10 of 26 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Việt Hoàng;  Advisor: TS. Mai Thúy Nga (2018)

 • Giới thiệu tổng quan về hệ thống, trình bày kiến trúc của hệ thống và các công nghệ mà hệ thống sử dụng để thực thi bài toán; các chức năng được ứng dụng xây dựng; Kiến trúc hệ thống của Web service; Triển khai hệ thống trên hai môi trường web.

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Phan Tiến Tặng;  Advisor: Hoàng Trọng Minh (2013)

 • Nội dung khóa luận tìm hiểu công nghệ của mạng truyền thông dẫn không dây Wimax theo hai chuẩn thông dụng của Wimax là 802.16 -2004 và 802.16e

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Đỗ Văn Thịnh;  Advisor: Phạm Thanh Giang (2013)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống máy chủ cân bằng tải. Giới thiệu các thuật toán ứng dụng cân bằng tải. Xây dựng các thiết kế mạng với độ cân bằng tải. Cấu hình cài thử nghiệm mô hình máy chủ cân bằng tải, đưa ra đánh giá tổng quát

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Trần Thái Linh;  Advisor: Phạm Thanh Giang (2013)

 • Nghiên cứu các lớp điều khiển truy nhập môi trường MAC trong công nghệ 802.16, qua đó trình bày những vấn đề cơ bản về công nghệ WiMAX cũng như các chuẩn WiMAX , các kỹ thuật ứng dụng trong WiMAX , mô hình phân lớp trong công nghệ WiMAX

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Hùng Cường;  Advisor: Hoàng Trọng Minh (2013)

 • Nội dung tài liệu tìm hiểu các vấn đề liên quan tới năng lượng của mạng Wireless sensor, từ đó đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong mạng và tận dụng các nguồn năng lượng sạch trong tự nhiên