Item Infomation


Title: Thực trạng sử dụng kháng sinh của một số khoa lâm sàng và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Quân y 103 năm 2018.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Thanh Bình
Advisor: Kiều Chí Thành
Keywords: Sử dụng kháng sinh | Khoa lâm sàng | Bệnh viện Quân y 103 | C00821
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: Tổng quan tài liệu về kháng sinh và thực trạng sử dụng kháng sinh trong bệnh viện; Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, kết quả, bàn luận về thục trạng sử dụng kháng sinh của một số khoa lâm sàng tại Bệnh viện Quân y 103 năm 2018.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/513
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.797-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 780,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.797-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF