Search

Search Results

Results 1-3 of 3 (Search time: 0.006 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Nguyễn Quỳnh Phương;  Advisor: ThS. Nguyễn Thu Hoài (2019)

  • Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Đông Anh Hà Nội. Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Đông Anh Hà Nội