Search

Search Results

Results 1-7 of 7 (Search time: 0.017 seconds).
 • Previous
 • 1
 • Next
Item hits:
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Quỳnh Phương;  Advisor: ThS. Nguyễn Thu Hoài (2019)

 • Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Đông Anh Hà Nội. Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Đông Anh Hà Nội

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Thúy Hằng;  Advisor: ThS. Nguyễn Thu Hoài (2018)

 • Cơ sở lý luận chung kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Viễn thông Bảo Nhi. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Viễn thông Bảo Nhi.

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Vũ Thị Ngọc Trâm;  Advisor: ThS.Nguyễn Thu Hoài (2020)

 • Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình trong doanh nghiệp thương mại. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình.