Search

Search Results

Results 1-10 of 19 (Search time: 0.02 seconds).
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Vũ Thị Ngọc Trâm;  Advisor: ThS.Nguyễn Thu Hoài (2020)

  • Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình trong doanh nghiệp thương mại. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình.

  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Trần Thu Hà;  Advisor: Th.S Đào Diệu Hằng (2023)

  • Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty.Cổ phần Xây dựng và Thương mại Bảo Huân. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Bảo Huân.