Quản trị kinh doanh (203)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

 • KL.0000131_A40210-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Nguyệt Minh;  Advisor: Ths. Đỗ Trường Sơn (2023)

 • hệ thống lại cơ sở lý luận về tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Xây lắp mỏ - TKV thông qua đó tìm ra được các vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của nó. đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Xây lắp mỏ - TKV.

 • KL.0000209_A38196_Nguyễn Phương Liên-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Phương Liên;  Advisor: ThS. Vũ Lệ Hằng (2024)

 • Hệ thống hóa những lý thuyết cơ bản về nguồn nhân lực cũng như công tác đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty CP chế tạo biến thế thiết bị điện Đông Anh.Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty CP chế tạo biến thế thiết bị điện Đông Anh.

 • KL.0000205_A38082_Mai Thi Thuy Linh-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Mai Thị Thùy Linh;  Advisor: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo (2024)

 • Cơ sở lý thuyết về xuất khẩu hàng hóa. Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường ASEAN. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường ASEAN.

 • KL.0000189_A37568_Nguyễn Hương Mỹ Hoa-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Hương Mỹ Hoa;  Advisor: Th.S Nguyễn Thị Thanh Thảo (2024)

 • Tổng hợp về các vấn đề lý thuyết liên quan đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa phương. Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 – 2022. Đề xuất những định hướng, mục tiêu, giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang.

 • KL.0000181_A37385_Hồ Huy Hoàng-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Hồ Huy Hoàng;  Advisor: ThS. Vũ Lệ Hằng (2023)

 • Khái quát về Công ty Cổ phần Phú Thành, thực trạng văn hóa doanh nghiệp và một số giải pháp nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Phú Thành.

 • KL.0000170_A35213_NguyenThanhThuy_BA499-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Thanh Thúy;  Advisor: TS. Vương Thị Thanh Trì (2024)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt.

 • KL.0000165_A32299_NguyễnThị Nguyên-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Nguyên;  Advisor: Th.S Vũ Lệ Hằng (2024)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về công tác tạo động lực làm việc cho người lao động và hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động ˗ Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Trung Kiên ˗ Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Trung kiên.

 • KL.0000074_A38953-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Phạm Đức Minh;  Advisor: TS. Vương Thị Thanh Trì (2023)

 • Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà sở hữu một đội ngũ lao động giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn tốt. Tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế phát triển như hiện nay, nhất là khi công nghệ thông tin đang có những bước tiến vượt bậc thì Công ty cần có kế hoạch đào tạo và phát tiển phù hợp. Với mục đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy tối đa khả năng của người lao động và đem lại sự phát triển thịnh vượng cho doanh nghiệp. Khi nắm rõ được bản chất trong quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty sẽ giúp tìm được giải pháp hiệu quả nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng lao động.

 • KL.0000070_A38661-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Đồng Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Th.S: Vương Thị Thanh Trì (2023)

 • Thu thập, tổng hợp cơ sở lý thuyết về văn hóa doanh nghiệp và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Bình Minh Việt. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Bình Minh Việt