Việt Nam học (14)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

 • TVS.001173- Co Mot Nen Van Hoa Viet Nam_1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Hoài Thanh (1946)

 • Lịch sử của nền văn hoá Việt Nam. Đặc điểm, tính chất của nền văn hoá Việt Nam. Nhiệm vụ của văn hoá Việt Nam trong tương lai

 • TVS.001171- ha noi van hoa va phong tuc (2004)_1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Lý Khắc Cung (2004)

 • Giới thiệu các dấu tích văn hoá, phong tục tập quán, nghệ thuật, ẩm thực, văn hoá tâm linh, nếp sống, phục trang của Hà Nội

 • TVS.000949- Co so van hoa Viet Nam (2006)- Tran Quoc Vuong_1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Trần Quốc Vượng (2006)

 • Các khái niệm cơ bản về văn hoá và văn hoá học... Cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hoá. Điển hình lịch sử của văn hoá Việt Nam. Không gian văn hoá Việt Nam

 • TVS.000681- Van hoa VN tim toi va suy ngam_1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Trần Quốc Vượng (2000)

 • Tìm hiểu những vấn đề chung của truyền thống văn hoá Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam á và Đông á. Góp bàn về mâý vấn đề văn hoá văn nghệ Việt Nam cuối thời trung đại. Những khía cạnh vật chất của nền văn hoá dân gian

 • TVS.002962-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Nguyễn Sinh Huy (2008)

 • Giới thiệu chung về môn xã hội học. Sự ra đời và phát triển của xã hội học, cơ cấu xã hội học, khái niệm xã hội học, phương pháp nghiên cứu xã hội học, cá nhân và xã hội, quá trình xã hội hoá, sự phát triển của xã hội.

 • TVS.004494_Van hoa Dong Nam A - Nguyen Tan Dac-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Nguyễn Tấn Đắc (2003)

 • Một đặc điểm tiêu biểu và đặc sắc của văn hóa khu vực Đông Nam Á là tính thống nhất trong đa dạng.Mặc dù trong văn hóa của các nước Đông Nam Á ngày nay có những điểm tiếp thu từ văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ song các nhà nghiên cứu lịch sử khẳng định rằng trước khi tiếp xúc với các văn hóa khác, cư dân Đông Nam Á đã có một nền văn hóa bản địa khá phát triển với những đặc trưng của khu vực.

 • TVS.004391_Giáo trình van_hoa_dong_nam_a_p1_2725- Mai Ngọc Chừ-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Mai Ngọc Chừ (1999)

 • Đặc điểm tự nhiên, nguồn gốc các dân tộc Đông Nam á; Quá trình lịch sử phát triển văn hoá Đông Nam á từ thời tiền sử đến nay; Các thành tố ngôn ngữ, chữ viết, tính ngưỡng, tôn giáo, lễ hội, nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật biểu diễn... của văn hoá Đông Nam á

 • TVS.003734_David Weaver - Sustainable Tourism (2005)-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: David Weaver (2006)

 • Sustainable Tourism comprehensively examines the theoretical and applied dimensions of contemporary sustainable tourism from a global perspective. Using international case studies and examples, it provides cutting edge coverage of the latest developments in the area, both theoretically and practically. It takes the reader through all aspects of sustainable tourism from the emergence of the paradigm to sustainability issues in all types of tourism and all components of the industry.