Search

Search Results

Results 1-7 of 7 (Search time: 0.035 seconds).
 • Previous
 • 1
 • Next
Item hits:
 • Sách/Book


 • Authors: Nguyễn Như Ý (2010)

 • Những vấn đề cơ bản về kinh tế học. Cung, cầu và giá thị trường. Lí thuyết lựa chọn của người tiêu dùng. Lí thuyết về sản xuất và chi phí. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn, thị trường độc quyền hoàn toàn, thị trường cạnh tranh không hoàn toàn

 • Sách/Book


 • Authors: Hoàng Yến; Nguyễn Văn Ngọc (2010)

 • Đề ra câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng của 18 bài giảng về kinh tế vĩ mô: tổng quan về kinh tế vĩ mô; số liệu kinh tế vĩ mô; sản xuất và phân phối thu nhập quốc dân; tăng trưởng kinh tế; thất nghiệp; tiền tệ và lạm phát; nền kinh tế mở; giới thiệu những biến động kinh tế; tổng cầu I; tổng cầu II; tổng cung; cuộc tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô; nền kinh tế mở trong ngắn hạn; lý thuyết về chu kỳ kinh doanh thực tế; tiêu dùng; bàn về vấn đề nợ chính phủ; đầu tư; cung tiền và cầu tiền

 • Sách/Book


 • Authors: John Hayes (2010)

 • A core textbook for all modules in Change Management, John Hayes examines and applies all of the key theories on change to organisational settings. Diagnostic tools and immersive learning exercises enable students to identify change and experience various outcomes based on real-world scenarios. The unique experiential learning exercises allow students to reflect on their own experiences of change.

 • Sách/Book


 • Authors: - (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về phần mềm kế toán máy; Cài đặt phần mềm và mở số kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán Misa SME.NET 2012; Kế toán vốn bằng tiền; Quản lý phát hành hóa đơn; Kế toán mua hàng và công nợ phải trả....