Search

Search Results

Results 1-2 of 2 (Search time: 0.002 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Sách/Book


  • Authors: Damian Ward; David Begg (2011)

  • Các kiến thức và bài tập về kinh tế học vi môi như: kinh tế học và nền kinh tế, các công cụ phân tích kinh tế; cầu, cung và thị trường; độ co giãn của cung và cầu...

  • Sách/Book


  • Authors: Damian Ward; David Begg (2011)

  • Giới thiệu những mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi và bài tập về kinh tế vĩ mô; các công cụ phân tích kinh tế; cầu, cung và thị trường; sản lượng tổng cầu; chính sách tài khoá và ngoại thương; tiền tệ và hoạt động ngân hàng...