Search

Search Results

Results 1-10 of 411 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
 • Book


 • Authors: Ninh Kế Minh (2022)

 • Với 16 chương giải trí và phần phụ lục để hiểu rõ hơn về văn hóa và điều kiện đất nước của Trung Quốc. Cuốn sách dạy, trong số những thứ khác, quốc kỳ Trung Quốc, quốc huy và quốc ca Trung Quốc được giới thiệu. Tìm hiểu Bộ phận hành chính của Trung Quốc, Địa lý và Tài nguyên của Trung Quốc, Dân số, Dân tộc và Ngôn ngữ của Trung Quốc, Lịch sử Trung Quốc, Hệ thống chính trị của Trung Quốc

 • Book


 • Authors: - (2020)

 • 吴百福等主编的《进出口贸易实务教程》常销、热销20年,是我国高校普遍使用的有关进出口贸易实务的教材。本书以该书的框架结构为蓝本编写,为该书第八版配套习题集,在原有基础上更新了相关内容。习题内容的设计以课程核心知识为要点,注重实用性,挑选出较具代表性的知识点编写习题,帮助学生通过少而精的练习取得举一反三的效果。题型设计满足课程考核的需要,包括单项选择题、多项选择题、填空题、判断题、名词解释、简答题、案例分析题、操作题等,并配有参考答案

 • Book


 • Authors: - (2017)

 • Cuốn sách phù hợp với sinh viên quốc tế chuyên ngành tiếng Trung thương mại, bao gồm tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh của người nước ngoài tại Trung Quốc: thiết lập liên hệ, thương lượng, ký kết hợp đồng, phương thức thanh toán, kiểm tra hải quan, thỏa thuận đại lý, nền tảng trực tuyến cho kinh doanh quốc tế, v.v

 • Book


 • Authors: A. David Pierre (2007)

 • All of the relevant issues are thoroughly explained, including documentation, terms of payment, terms of trade (2010 Incoterms© rules), exchange rate exposure hedges, international insurance, Customs clearance, agency and distributorship sales contracts, packaging, transportation, warehousing, inventory management, quality control, and security issues.

 • Book


 • Authors: Xia Li Ping - He Ting (2016)

 • In this critical period, you have supposedly raised the knowledge of vocabulary items and grammar points. Also, your English skills have improved considerably after a long time of practice. In addition, you have grasped the key features of the IELTS test, your job is to train your test-doing strategies and enhance your communicative competence. You should know how to allocate the time allowed, how to use appropriate strategies and exploit your strengths to the utmost when taking the test to achieve your desired band score. A series of 15 DAYS 'PRACTICE FOR IELTS guidebooks designed by IELTS gurus who have written and taught IELTS courses since this kind of test came into being in 1989 are regarded as indispensable materials on your path to success.

 • Book


 • Authors: Deng He Gang (2015)

 • In this critical period, you have supposedly raised the knowledge of vocabulary items and grammar points. Also, your English skills have improved considerably after a long time of practice. In addition, you have grasped the key features of the IELTS test, your job is to train your test-doing strategies and enhance your communicative competence. You should know how to allocate the time allowed, how to use appropriate strategies and exploit your strengths to the utmost when taking the test to achieve your desired band score. A series of 15 DAYS 'PRACTICE FOR IELTS guidebooks designed by IELTS gurus who have written and taught IELTS courses since this kind of test came into being in 1989 are regarded as indispensable materials on your path to success.

 • Book


 • Authors: Wang Hong Xia (2015)

 • In this critical period, you have supposedly raised the knowledge of vocabulary items and grammar points. Also, your English skills have improved considerably after a long time of practice. In addition, you have grasped the key features of the IELTS test, your job is to train your test-doing strategies and enhance your communicative competence. You should know how to allocate the time allowed, how to use appropriate strategies and exploit your strengths to the utmost when taking the test to achieve your desired band score. A series of 15 DAYS 'PRACTICE FOR IELTS guidebooks designed by IELTS gurus who have written and taught IELTS courses since this kind of test came into being in 1989 are regarded as indispensable materials on your path to success.

 • Book


 • Authors: Wang Hong Xia (2015)

 • In this critical period, you have supposedly raised the knowledge of vocabulary items and grammar points. Also, your English skills have improved considerably after a long time of practice. In addition, you have grasped the key features of the IELTS test, your job is to train your test-doing strategies and enhance your communicative competence. You should know how to allocate the time allowed, how to use appropriate strategies and exploit your strengths to the utmost when taking the test to achieve your desired band score. A series of 15 DAYS 'PRACTICE FOR IELTS guidebooks designed by IELTS gurus who have written and taught IELTS courses since this kind of test came into being in 1989 are regarded as indispensable materials on your path to success.