Search

Search Results

Results 31-40 of 40 (Search time: 0.061 seconds).
Item hits:
 • Sách/Book


 • Authors: Tomasz PaweL Krzeszowski (1990)

 • Xu hướng về ngôn ngữ học là một loạt sách mở ra những quan điểm mới trong sự hiểu biết của chúng ta về ngôn ngữ. Loạt bài này xuất bản các tác phẩm hiện đại về các lĩnh vực ngôn ngữ học cốt lõi trong các khuôn khổ lý thuyết cũng như các nghiên cứu cung cấp những hiểu biết mới bằng cách xây dựng các cây cầu tới các lĩnh vực lân cận như khoa học thần kinh và khoa học nhận thức. XU HƯỚNG TRONG ĐƠN VĂN HỌC là một diễn đàn nghiên cứu tiên tiến dựa trên dữ liệu thực nghiệm vững chắc về ngôn ngữ trong các biểu hiện khác nhau của nó, bao gồm cả ngôn ngữ ký hiệu. Nó xem xét sự thay đổi ngôn ngữ trong các kích thước đồng thời và diachronic cũng như trong bối cảnh xã hội của nó như là nguồn thông tin quan trọng để hiểu rõ hơn về thiết kế hệ thống ngôn ngữ và sinh thái học và sự tiến hóa của ng...

 • Sách/Book


 • Authors: Graham Bird (1998)

 • This book is loosely based on lecture courses given at the University of Surrey in the United Kingdom and the Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, in the USA. It is designed to be used essentially as a text for an introductory one-term or one-semester undergraduate course in open-economy and world-economy macro-economics. It is written for people who prefer to avoid, where possible,

 • Sách/Book


 • Authors: Charles W. Kreidler (1998)

 • Written in a clear, accessible style, Introducing English Semantics will be an essential text for any student following an introductory course in semantics. Assuming no prior knowledge of linguistics, all technical terms are clearly defined in an accompanying glossary and active participation is encouraged through numerous exercises.

 • Sách/Book


 • Authors: George Casella (1990)

 • This text provides information on topics such as ancillarity, invariance, Bayesian methods, pivots, Stein estimation, errors in variables and inequalities. The authors discuss both theoretical statistics and the practical applications of the theoretical developments. Many ideas are introduced in the context of data analysis rather than pure mathematics

 • Sách/Book


 • Authors: John Y. Campbell (1997)

 • The book covers the entire spectrum of empirical finance, including: the predictability of asset returns, tests of the Random Walk Hypothesis, the microstructure of securities markets, event analysis, the Capital Asset Pricing Model and the Arbitrage Pricing Theory, the term structure of interest rates, dynamic models of economic equilibrium, and nonlinear financial models such as ARCH, neural networks, statistical fractals, and chaos theory.

 • Sách/Book


 • Authors: Ronald J. Thacker (1994)

 • Hệ thống hoá các kiến thức về nghiên cứu kế toán. Cơ sở hình thành các bộ môn kế toán và minh hoạ chu trình kế toán qua một doanh nghiệp thương mại. Các vấn đề vốn hợp nhất, quản trị kế toán, biến động tài chính, dự toán vốn, thuế thu nhập...