Search

Search Results

Results 1-7 of 7 (Search time: 0.003 seconds).
 • Previous
 • 1
 • Next
Item hits:
 • Book


 • Authors: - (2012)

 • Cuốn sách Trung Quốc Boya, thích hợp cho người mới bắt đầu và người mới người học tiếng Trung. Nội dung sách gần gũi với cuộc sống của sinh viên, trong đó có một số tình huống trong khuôn viên trường như cũng như liên quan cuộc sống hàng ngày,

 • Book


 • Authors: - (2012)

 • Cuốn sách Trung Quốc Boya, thích hợp cho người mới bắt đầu và người mới người học tiếng Trung. Nội dung sách gần gũi với cuộc sống của sinh viên, trong đó có một số tình huống trong khuôn viên trường như cũng như liên quan cuộc sống hàng ngày,

 • Book


 • Authors: - (2012)

 • Cuốn sách Trung Quốc Boya, thích hợp cho người mới bắt đầu và người mới người học tiếng Trung. Nội dung sách gần gũi với cuộc sống của sinh viên, trong đó có một số tình huống trong khuôn viên trường như cũng như liên quan cuộc sống hàng ngày,

 • Book


 • Authors: - (2014)

 • Sách giáo khoa trung cấp của Boya Trung Quốc thích hợp cho các sinh viên nước ngoài làm chủ khoảng 3000 từ Trung Quốc. Sau khi làm việc thông qua trung gian vol. 1 và 2 người học có kiến thức về 5000 từ Trung Quốc. Có thêm phần bài tập

 • Book


 • Authors: - (2013)

 • Sách giáo khoa trung cấp của Boya Trung Quốc thích hợp cho các sinh viên nước ngoài làm chủ khoảng 3000 từ Trung Quốc. Sau khi làm việc thông qua trung gian vol. 1 và 2 người học có kiến thức về 5000 từ Trung Quốc. Có thêm phần bài tập

 • Book


 • Authors: 李晓琪 (2012)

 • Cuốn sách thích hợp cho người mới bắt đầu và người mới người học tiếng Trung. Nội dung của nó gần gũi với cuộc sống của sinh viên và cuộc sống hàng ngày