Item Infomation


Title: Thực trạng sử dụng và nhu cầu nhân lực cử nhân dinh dưỡng Việt Nam năm 2020
Authors: Nguyễn Thuỳ Linh
Lê Thị Hương
Ma Ngọc Yến
Keywords: Cử nhân dinh dưỡng; thực trạng sử dụng; nhu cầu nhân lực; Việt Nam
Issue Date: 2021
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Abstract: Nghiên cứu mô tả về thực trạng sử dụng và nhu cầu nhân lực Cử nhân Dinh dưỡng (CNDD) tại Việt Nam năm 2020. Kết quả khảo sát 40 đơn vị có hoạt động dinh dưỡng cho thấy: thực trạng sử dụng cử nhân dinh dưỡng trung bình là 1,3 ± 2,0 trong tổng số cán bộ khoa dinh dưỡng là 8,9 ± 5,1 đối với các đơn vị thuộc bệnh viện; với đơn vị ngoài bệnh viện, số Cử nhân Dinh dưỡng trung bình là 1,8 ± 2,2 trong tổng số 5,3 ± 5,5 nhân viên. Cử nhân Điều dưỡng (CNĐD) là nhân lực nhiều nhất tại các khoa dinh dưỡng bệnh viện hiện nay với số trung bình là 2,0 ± 2,4, tiếp đến là bác sĩ đa khoa 1,9 ± 1,7. Nhu cầu tuyển dụng Cử nhân Dinh dưỡng trong bệnh viện cao gấp đôi so với các đơn vị ngoài bệnh viện. Nhu cầu năng lực cử nhân dinh dưỡng tập trung vào năng lực tư vấn dinh dưỡng, truyền thông giáo dục dinh dưỡng và xây dựng thực đơn với tỷ lệ: 91,9%, 89,2% và 89,2%. Nhu cầu năng lực và nhu cầu vị trí việc làm của Cử nhân Dinh dưỡng khác nhau tuỳ thuộc vào đơn vị tuyển dụng.
Description: Số 146 (10): Tr. 1-10
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4823
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

71

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000668.pdf
      Restricted Access
    • Size : 258,73 kB

    • Format : Adobe PDF