Số 3 Tập A2 - 2022 (15)


Logo

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

  • TCTL.0000033.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn Thị Hải; Nguyễn Thị Kim Dung (2022)

  • Đại dịch Covid-19 đã và đang để lại những hậu quả nặng nề trên toàn thế giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, xã hội và đời sống gia đình. Hàng triệu gia đình trên thế giới bị xáo trộn cuộc sống, trường học đóng cửa, cha mẹ vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình và giáo dục con cái, bài viết phản ánh thực trạng đó...