Item Infomation


Title: Kết quả điều trị người bệnh sốt rét tại 3 tỉnh Bình Phước, Gia Lai, Phú Yên giai đoạn 2018-2020 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng )
Authors: Nguyễn Thanh Bình
Advisor: PGS. TS. Phạm Vĩnh Thanh
Keywords: Y tế công cộng | Người bệnh sốt rét | C01513
Issue Date: 2021
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá kết quả điều trị người bệnh sốt rét tại 3 tỉnh Bình Phước, Gia Lai, Phú Yên giai đoạn 2018-2020. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị người bệnh sốt rét tại 3 tỉnh nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3925
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01361_C01513_Nguyen Thanh Binh_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 675,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01361_C01513_Nguyen Thanh Binh.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,99 MB

  • Format : Adobe PDF