Item Infomation

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPGS.TS Nguyễn Minh Xuân-
dc.date.accessioned2022-06-01T04:53:40Z-
dc.date.available2022-06-01T04:53:40Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3807-
dc.description.abstractCông tác công đoàn là hoạt động đoàn thể rất quan trọng trong các cơ quan hành chính, không riêng gì doanh nghiệp. Trong bối cảnh chung của xã hội có nhiều mặt của hoạt động này đã thay đổi và cần có sự nắm bắt định hướng hoạt động đó để nâng cao hiệu quả hoạt động trong điều kiện mới. Bài báo phân tích dựa trên các nghiên cứu gần đây với logic khoa học nhằm thay đổi nhận thức và hành động để có thể thể hiện đúng đắn nhất vị trí thích hợp cho hoạt động công đoàn hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTLUvi_VN
dc.subjectCông tác công đoàn | Hoạt động công đoànvi_VN
dc.titleĐổi mới công tác công đoàn – Tầm nhìn mới từ Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng tại trường Đại học Thăng Longvi_VN
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học

Files in This Item: