Item Infomation


Title: Nghệ thuật sử dụng thành ngữ trong tiểu thuyết "Mảnh đất lắm người ma" của Nguyễn Khắc Trường
Authors: Ths. Nguyễn Thị Hoa
Keywords: Thành ngữ | Nghệ thuật ngôn từ | Từ ngữ
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Thành ngữ là một biểu hiện đặc trưng của tiếng nói dân tộc, diễn tả đời sống văn hóa tinh thần và tình cảm, chứa đựng những giá trị sâu sắc tinh tế của con người Việt Nam. Thành ngữ được nhà văn Nguyễn Khắc Trường sử dụng một cách phong phú, sinh động và hết sức độc đáo trong tiểu thuyết Mảnh đất lắm người nhiều ma. Tìm hiểu nghệ thuật sử dụng thành ngữ trong tác phẩm Mảnh đất lắm người nhiều ma sẽ cho chúng ta thấy được giá trị biểu đạt tinh tế và đặc sắc của thành ngữ, thấy được tài năng nghệ thuật ngôn từ của nhà văn đồng thời góp phần thiết thực cho việc sử dụng và giảng dạy về từ ngữ nói riêng và tiếng Việt nói chung.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3805
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: