Item Infomation


Title: LƯỢC SỬ VỀ CÁC ENZIM GIỚI HẠN
Authors: TS. Lê Thị Kim Tuyến
Keywords: Enzim giới hạn | Methyltransferase | Sinh học phân tử
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Được khám phá 60 năm trước đây enzim giới hạn đã trở thành các công cụ quen thuộc của các phòng sinh học phân tử. Bài này kể lại về hiện tượng lạ đã gây được sự chú ý của các chuyên gia vi sinh nghiên cứu về chu kỳ nhiễm của phag e trong vi khuẩn. Kết quả cho phép phát hiện một enzim cắt ADN một cách đặc hiệu. Thời đó, không ai có thể lường trước rằng enzim giới hạn tồn tại cùng methyltransferase trong hệ thống giới hạn-sửa đổi sẽ trở thành những con trâu cầy của đất sinh học phân tử. Nhiều enzim giới hạn có đặc hiệu khác nhau đã được sưu tầm để phục vụ những phương pháp rất phổ biến như giải trình tự, clon gen, độ đa dạng đoạn cắt giới hạn (Restriction Fragment Length Polymorphism) và làm đối tượng nghiên cứu để hiểu biết cấu trúc protein, tương quan giưa protein và ADN dẫn đến khả năng tạo ra enzim có tính đặc hiệu mới. Song enzim giới hạn nay đang nhương bước cho enzim methyltransferase cùng hệ thống giới hạn-sửa đổi.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3772
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00045- lược sử về các enzim giới hạn.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 383,5 kB

    • Format : Adobe PDF