Item Infomation


Title: Giá trị của cắt lớp vi tính đa dãy trong chẩn đoán tắc ruột non
Authors: Nguyễn Hoa Huệ
Nguyễn Duy Hùng
Dư Đức Thiện
Keywords: tắc ruột non; cắt lớp vi tính; phẫu thuật; ruột non
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 130 (6);
Abstract: Nghiên cứu đánh giá giá trị của cắt lớp vi tính (CLVT) đa dãy trong chẩn đoán tắc ruột non. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 62 bệnh nhân chẩn đoán tắc ruột trên chụp CLVT 16 dãy có tiêm thuốc cản quang và được phẫu thuật với chẩn đoán tắc ruột non tại Bệnh viện Việt Đức từ tháng 01 – 12/2019. Hình ảnh CLVT được mô tả và đối chiếu với phẫu thuật nhằm đánh giá độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương tính và âm tính. Độ đặc hiệu trong chẩn đoán các nguyên nhân do u, dính có dây chằng, và thoát vị ngoại đều đạt 100,0%. Các dấu hiệu dự báo biến chứng bao gồm giảm ngấm thuốc thành ruột có độ nhạy là 25,0%, độ đặc hiệu là 97,6%; dấu hiệu khí tự do ổ bụng có độ nhạy chỉ 10,0% và độ đặc hiệu là 100,0%. Cắt lớp vi tính có giá trị trong chẩn đoán các nguyên nhân của tắc ruột non nhưng vẫn có độ nhạy thấp trong chẩn đoán tắc ruột do một số nguyên nhân như xoắn ruột, dính ruột hoặc dự đoán biến chứng của tắc ruột.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3692
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000224.pdf
      Restricted Access
    • Size : 302,37 kB

    • Format : Adobe PDF