Thông tin tài liệu


Nhan đề : Nhu cầu và khả năng chi trả dịch vụ tư vấn dinh dưỡng nhi khoa của bà mẹ tại bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2019
Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Luyến
Phạm Thị Diệp
Chủ đề : tư vấn dinh dưỡng; Khả năng chi trả
Năm xuất bản : 2020
Nhà xuất bản : Tạp chí Nghiên cứu Y học
Số tùng thư/báo cáo: 129 (5);
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3662
Bộ sưu tậpLĩnh vực Khoa học sức khỏe
XEM MÔ TẢ

8

XEM & TẢI

0

Danh sách tệp tin đính kèm:
Ảnh bìa
  • BB.0000212.pdf
      Restricted Access
    • Dung lượng : 239,72 kB

    • Định dạng : Adobe PDF