Item Infomation


Title: Nhu cầu và khả năng chi trả dịch vụ tư vấn dinh dưỡng nhi khoa của bà mẹ tại bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2019
Authors: Nguyễn Thị Thanh Luyến
Phạm Thị Diệp
Keywords: tư vấn dinh dưỡng; Khả năng chi trả
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 129 (5);
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3662
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000212.pdf
      Restricted Access
    • Size : 239,72 kB

    • Format : Adobe PDF