Item Infomation


Title: Tình trạng dinh dưỡng và chức năng khoang miệng người bệnh cao tuổi tại một số bệnh viện Hà Nội
Authors: Nguyễn Thùy Linh
Trần Phương Thảo
Keywords: Tình trạng dinh dưỡng; chức năng khoang miệng; người bệnh cao tuổi
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 129 (5);
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3661
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000211.pdf
      Restricted Access
    • Size : 303,25 kB

    • Format : Adobe PDF