Item Infomation


Title: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ca bệnh tay chân miệng vào bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, năm 2017 - 2018
Authors: Đỗ Thị Thanh Toàn
Đặng Thị Hương
Keywords: Bệnh tay chân miệng; tỉnh Hà Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 129 (5);
Abstract: Xác định đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ca bệnh tay chân miệng vào bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, năm 2017 - 2018
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3506
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000174.pdf
      Restricted Access
    • Size : 292,14 kB

    • Format : Adobe PDF