Item Infomation


Title: Dấu hiệu trầm cảm, ý tưởng hành vi tự sát của sinh viên Đại học Y Hà Nội và các yếu tố liên quan năm học 2018 - 2019
Authors: Bùi Mai Thi
Keywords: Sinh viên y; trầm cảm; tự sát
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 128 (4);
Abstract: Rối loạn trầm cảm là một trong những vấn đề sức khoẻ gây ra gánh nặng bệnh tật đáng chú ý trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, đặc biệt là sinh viên khối ngành sức khỏe. Mục tiêu: xác định tỷ lệ rối loạn trầm cảm, tỷ lệ có ý tưởng hoặc hành vi tự sát và các yếu tố liên quan trên sinh viên năm đầu và năm cuối của Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2018 - 2019
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3492
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

102

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000160.pdf
      Restricted Access
    • Size : 318,74 kB

    • Format : Adobe PDF