Item Infomation


Title: Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố tiên lượng bất lợi ở bệnh nhân chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch não
Authors: Nguyễn Ngọc Dương
Lương Quốc Chính
Keywords: Chảy máu não; tăng huyết áp mạn tính
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 128 (4);
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3489
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000157.pdf
      Restricted Access
    • Size : 364,15 kB

    • Format : Adobe PDF