Item Infomation


Title: Kết quả điều trị diệt trừ Helicobacter pylori của phác đồ nối tiếp 4 thuốc có Bismuth trong các hộ gia đình
Authors: Đào Việt Hằng
Nguyễn Duy Thắng
Đào Văn Long
Keywords: Điều trị; Hộ gia đình
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 128 (4);
Abstract: Các Tác giả thực hiện nghiên cứu can thiệp điều trị cho 246 bệnh nhân ≥ 8 tuổi có chỉ định diệt trừ Helicobacter pylori (H.p) từ 100 hộ gia đình đến khám tại Viện Nghiên cứu & Đào tạo Tiêu hóa, Gan mật và Phòng khám đa khoa Hoàng Long từ 10/2017 - 10/2019. Phác đồ nối tiếp 4 thuốc có bismuth với Clarythromicin (EMCB) điều trị cho 29 bệnh nhân và phác đồ nối tiếp 4 thuốc có bismuth với tetracyclin (EMTB) điều trị cho 217 bệnh nhân. Quy trình chẩn đoán, điều trị và đánh giá kết quả điều trị theo quy định của Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3487
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000155.pdf
      Restricted Access
    • Size : 331,27 kB

    • Format : Adobe PDF