Item Infomation


Title: Prevalence of antimicrobial resistance of neisseria gonorrhoeae isolated in five health centres in Vietnam
Authors: Tran Ha
Keywords: antimicrobial resistance; kháng kháng sinh
Issue Date: 2020
Publisher: Journal of Medical Research
Series/Report no.: 127 E6 (3);
Abstract: Nghiên cứu này nhằm điều tra sự phổ biến của vi khuẩn Neisseria kháng thuốc gonorrhoeae ở những bệnh nhân có các triệu chứng tiết dịch niệu đạo và / hoặc âm đạo đã tham dự một trong năm sức khỏe các trung tâm ở Việt Nam, và để điều tra tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh của Neisseria được phân lập
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3390
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000134.pdf
      Restricted Access
    • Size : 310,81 kB

    • Format : Adobe PDF