Item Infomation


Title: High levels of serum interferon-gamma in patients with stevens-johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis
Authors: Tran Thi Huyen
Pham Dinh Hoa
Pham Thi Lan
Keywords: toxic epidermal necrolysis; hoại tử thượng bì nhiễm độc
Issue Date: 2020
Publisher: Journal of Medical Research
Series/Report no.: 127 E6 (3);
Abstract: Hội chứng Stevens - Johnson (SJS) và hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN) là loại thuốc cấp tính, đe dọa tính mạng các phản ứng. Các protein và cytokine gây độc tế bào có thể đóng một vai trò quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của SJS / TEN. Cái này nghiên cứu được thực hiện để đo nồng độ interferon - gamma (IFN - γ) huyết thanh ở bệnh nhân SJS / TEN cũng như để điều tra mối liên hệ có thể có giữa nồng độ IFN - γ huyết thanh và sự tiến triển của SJS / TEN
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3389
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000133.pdf
      Restricted Access
    • Size : 261,71 kB

    • Format : Adobe PDF