Item Infomation


Title: Một số kích thước lưỡi, vòm miệng trên phim sọ mặt nghiêng ở nhóm sinh viên khớp cắn loại I
Authors: Võ Thị Thuý Hồng
Keywords: kích thước lưỡi; kích thước vòm miệng
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 126 (2);
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định kích thước trung bình lưỡi, vòm miệng ở người khoẻ mạnh có khớp cắn loại I trên phim sọ mặt nghiêng. Nghiên cứu mô tả cắt ngang 90 phim của 37 nam và 53 nữ, tuổi 18 - 25, khớp cắn Angle I, xương loại I, không có tiền sử thở ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ. Đo kích thước chiều dài lưỡi, chiều cao lưỡi, chiều dài vòm miệng và độ dày vòm miệng.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3378
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000124.pdf
      Restricted Access
    • Size : 362,68 kB

    • Format : Adobe PDF