Item Infomation


Title: Hệ mật mã khóa đối xứng và ứng dụng trong bảo vệ thông tin trên mạng
Authors: Hoàng Thị Phượng
Advisor: Nguyễn Văn Tam
Đào Văn Thành
Keywords: Hệ mật mã khóa | luận văn | toán tin | thông tin mạng
Issue Date: 2009
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2593
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0656_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0656_2.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 20,11 MB

  • Format : Adobe PDF