Item Infomation


Title: Hoàn thiện công tác thanh tra, giám sát của NHNH chi nhánh TP Hà Nội đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng)
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Advisor: TS.Nguyễn Thị Bất
Keywords: Thanh tra giám sát
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1545
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00511- TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00511- ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 989,44 kB

  • Format : Adobe PDF