Item Infomation


Title: 25 bài tập luyện thanh Op.10
Other Titles: Dành cho giọng nữ trầm nam cao và nữ trung Bậc đại học
Authors: Concone
Keywords: Âm nhạc | luyện thanh | nữ trung | nam cao
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện âm nhạc quốc gia Việt nam
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1166
Appears in CollectionsThanh nhạc, du lịch, việt nam học
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVS.000612- Concone Op.10- AN.54.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 7,79 MB

    • Format : Adobe PDF