Item Infomation


Title: Quản lý rủi ro trong hoạt động mua hàng tại công ty cổ phần VNPT Technology.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis)
Authors: Tạ Quang Huy
Advisor: ThS. Nguyễn Kim Cường
Keywords: Logictis và quản lý chuỗi cung ứng | quản lý chất lượng | mua bán hàng hóa | Công ty VNPT Technology | A38046
Issue Date: 2024
Publisher: TLU
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và thực tiễn liên quan đến quản lý chất lượng, hoạt động và quản lý hoạt động mua hàng Xác định và phân tích các yếu tố tác động đến quản lý rủi ro trong hoạt động mua hàng tại công ty VNPT Technology. Đưa ra biện pháp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro trong hoạt động mua hàng tại công ty VNPT Technology.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10058
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

48

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000204_A38046_Tạ Quang Huy-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000204_A38046_Tạ Quang Huy.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF